Čo je svchost.exe?

Odporúčame: Kliknite Tu Pre Opravu Chýb Windows A Optimalizovať Výkonnosť Systému

Skutočný súbor svchost.exe je softvérová súčasť systému Windows od spoločnosti Microsoft .

Toto je pravý systémový súbor systému Windows. Svchost.exe je proces vo vašom počítači, ktorý je hostiteľom alebo obsahuje ďalšie individuálne služby, ktoré systém Windows používa na vykonávanie rôznych funkcií. Napríklad program Windows Defender a služba Windows Update používajú službu, ktorú hosťuje proces svchost.exe. Súbor sa často pripája na lokalitu www.windowsupdate.microsoft.com buď návštevou webovej lokality Microsoft Update, webovej lokality Microsoft Windows Update alebo automatickou aktualizáciou bez prehliadača. "svchost.exe" je hostiteľský procesor, ktorý spravuje skupinu knižníc aktualizačných služieb v databáze zo servera Windows User Automatic Updates Server (WUAUSERV) prostredníctvom protokolu IP a protokolu portov. Spoločnosť Microsoft, známa svojimi poprednými celosvetovými operačnými systémami, poskytuje globálne riešenia pre domáce a podnikateľské publikum prostredníctvom inovatívneho programovania, vývoja produktov, softvérových aplikácií a sieťových procesov.

SvcHost je skratka pre S er v i c e Host

Prípona .exe na súbore označuje exe cutable súbor. Spustiteľné súbory môžu v niektorých prípadoch poškodiť počítač. Preto si prečítajte nižšie, aby ste sa sami rozhodli, či je svchost.exe vo vašom počítači Trojan, ktorý by ste mali odstrániť, alebo či ide o súbor patriaci do operačného systému Windows alebo dôveryhodnej aplikácii.

Svchost.exe proces v Správcovi úloh systému Windows

Proces známy ako hostiteľský proces pre služby Windows alebo všeobecný hostiteľský proces pre služby Win32 alebo winrscmde alebo Win alebo TJprojMain alebo SvcHost Service Host alebo Windows Host Process alebo CCProxy Microsoft MFC aplikácie

patrí do softvéru Operačný systém Microsoft Windows alebo Služba inteligentného prenosu na pozadí alebo Windows Audio alebo kryptografické služby alebo klient DHCP alebo Windows Audio Endpoint Builder alebo počítačový prehliadač alebo Aplikačný zážitok alebo Prístup k zariadeniu pre zariadenie alebo DCOM Server Launcher alebo informácie o aplikácii alebo sieťové pripojenia alebo COM + Systém udalostí


Ak chcete opraviť poškodený systém, je potrebné Download Pc Repair & Optimizer Tool

Fix To Hneď!

spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com) alebo PhDC8g7gJjzJ9v6Qk9tIEqld13U13dtRN alebo Advanced Systems International SAC alebo HFFcMjEat20pvMXTR alebo Intel (www.intel.com) alebo TEPDT alebo SFX Cabinet Self-Extractor alebo Fqmpshrvkmetsw.

Popis: Originálny svchost.exe od spoločnosti Microsoft je dôležitou súčasťou systému Windows, ale často spôsobuje problémy. Svchost.exe sa nachádza v priečinku C: Windows System32. Známe veľkosti súborov na Windows 10/8/7 / XP sú 14 336 bajtov (47% všetkých výskytov), ​​542 bajtov a 42 ďalších variantov.

Je to systémový súbor systému Windows. Program nemá žiadne viditeľné okno. Súbor je dôveryhodný súbor od spoločnosti Microsoft. Preto je technické hodnotenie bezpečnosti 8% nebezpečné ; ale mali by ste tiež porovnať toto hodnotenie s užívateľskými hodnoteniami.

Vírusy s rovnakým názvom súboru

Je svchost.exe vírus? Nie to nie je. Skutočný súbor svchost.exe je bezpečný proces systému Microsoft Windows, nazvaný "Host Process". Avšak, spisovatelia škodlivých programov, ako sú vírusy, červy a trójske kone úmyselne dávajú svojim procesom rovnaký názov súboru, aby unikli detekcii. Vírusy s rovnakým názvom súboru sú napr. Trojan.Gen alebo Packed.Mystic! Gen4 (zistené spoločnosťou Symantec) a TrojanDownloader: Win32 / Harnig.O alebo Backdoor: Win32 / Cycbot.B (zistené spoločnosťou Microsoft).

Aby sa zabezpečilo, že na vašom počítači beží nečestný svchost.exe, kliknite tu a spustite Free Malware Scan.

Ako rozpoznať podozrivé varianty?

 • Ak je svchost.exe umiestnený v podpriečinku priečinka profilu používateľa, hodnotenie zabezpečenia je 79% nebezpečné . Veľkosť súboru je 3, 580, 520 bajtov (10% všetkých výskytov), ​​3, 772, 520 bajtov a 231 ďalších variantov. Súbor svchost.exe nie je súborom jadra systému Windows. Neexistuje žiadny popis programu. Program nie je viditeľný. Svchost.exe je schopný monitorovať aplikácie.
 • Ak sa svchost.exe nachádza v podadresári C: Windows, je hodnotenie bezpečnosti 62% nebezpečné . Veľkosť súboru je 1 563 136 bytov (14% všetkých výskytov), ​​1 605 120 bajtov a 164 ďalších variantov. Program nemá žiadne viditeľné okno. Súbor svchost.exe nie je súborom jadra systému Windows. Je to neznámy súbor v priečinku Windows. Neexistuje žiadny popis programu. Svchost.exe je schopný monitorovať aplikácie a nahrávať vstupy z klávesnice a myši.
 • Ak je svchost.exe umiestnený v priečinku C: Windows, hodnotenie bezpečnosti je 57% nebezpečné . Veľkosť súboru je 20 480 bajtov (24% všetkých výskytov), ​​36 352 bajtov a 65 ďalších variantov.
 • Ak je svchost.exe umiestnený v podpriečinku "C: Program Files", hodnotenie bezpečnosti je 68% nebezpečné . Veľkosť súboru je 382 464 bajtov (3% všetkých výskytov), ​​376 832 bajtov a 93 ďalších variantov.
 • Ak sa svchost.exe nachádza v podadresári C: Windows System32, hodnotenie bezpečnosti je 61% nebezpečné . Veľkosť súboru je 1 459 712 bajtov (5% všetkých výskytov), ​​32 768 bajtov a 61 ďalších variantov.
 • Ak je svchost.exe umiestnený v priečinku Windows pre dočasné súbory, hodnotenie bezpečnosti je 67% nebezpečné . Veľkosť súboru je 409.088 bajtov (27% všetkých výskytov), ​​1 563 136 bytov a 26 ďalších variantov.
 • Ak sa svchost.exe nachádza v podadresári C:, hodnotenie bezpečnosti je 58% nebezpečné . Veľkosť súboru je 13 179 660 bajtov (14% všetkých výskytov), ​​841 728 bajtov a 13 ďalších variantov.
 • Ak je svchost.exe umiestnený v podpriečinku priečinka Windows pre dočasné súbory, hodnotenie bezpečnosti je 71% nebezpečné . Veľkosť súboru je 2 602 993 bajtov (14% všetkých výskytov), ​​704 606 bajtov a 11 ďalších variantov.
 • Ak je svchost.exe umiestnený v priečinku C: Windows System32, hodnotenie bezpečnosti je 74% nebezpečné . Veľkosť súboru je 194, 560 bajtov (14% všetkých výskytov), ​​237, 568 bajtov a 5 ďalších variantov.
 • Ak je svchost.exe umiestnený v podpriečinku "C: Program Files Spoločné súbory", hodnotenie bezpečnosti je 52% nebezpečné . Veľkosť súboru je 91 648 bajtov (50% všetkých výskytov), ​​164 352 bajtov, 163 328 bajtov alebo 1 012 214 bajtov.
 • Ak sa svchost.exe nachádza v priečinku profilu používateľa, hodnotenie bezpečnosti je 76% nebezpečné . Veľkosť súboru je 54 784 bajtov (25% všetkých výskytov), ​​90, 112 bajtov, 145, 408 bajtov alebo 71, 168 bajtov.
 • Ak sa svchost.exe nachádza v podadresári ovládačov C: Windows 32, hodnotenie bezpečnosti je 63% nebezpečné . Veľkosť súboru je 897 215 bajtov (25% všetkých výskytov), ​​167 936 bajtov, 29 184 bajtov alebo 26 624 bajtov.
 • Ak je svchost.exe umiestnený v podpriečinku priečinka "Documents" používateľa, hodnotenie bezpečnosti je 72% nebezpečné . Veľkosť súboru je 314, 045 bajtov (50% všetkých výskytov), ​​5, 747, 712 bajtov alebo 674, 304 bajtov.
 • Ak je svchost.exe umiestnený v priečinku "C: Program Files Common Files", hodnotenie bezpečnosti je 56% nebezpečné . Veľkosť súboru je 110 592 bajtov.
 • Ak sa svchost.exe nachádza v priečinku "Dokumenty" používateľa, hodnotenie bezpečnosti je 100% nebezpečné . Veľkosť súboru je 689, 664 bajtov.
 • Ak je svchost.exe umiestnený v priečinku "C: Program Files", hodnotenie bezpečnosti je 64% nebezpečné . Veľkosť súboru je 90 112 bajtov.

Externé informácie od Paula Collinsa:

Existujú rôzne súbory s rovnakým názvom:

 • "CashToolbar" rozhodne nie je potrebné. CashToolbar Downloader-MY adware. Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Francúzsko" rozhodne nie je potrebné. Pridal MIMAIL.L WORM !. Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "microsoft" rozhodne nevyžaduje. Pridal ASTEF alebo RESPAN WORMS! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Monitorovacia služba" sa určite nevyžaduje. Pridal CONE.C WORM! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Sieťová služba" sa určite nevyžaduje. CoolWebSearch súvisiace s parazitmi. Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "NvClipRsv" sa určite nevyžaduje. Pridal DUMARU-AK WORM! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • Služba „Online Service“ sa určite nevyžaduje. Pridal HOSTIDEL.B alebo HOSTIDEL.C alebo TARNO.B TROJANS! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "PowerManager" rozhodne nie je potrebné. Pridal JEEFO VIRUS! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Service Host" rozhodne nie je potrebné. Pridal TORVEL WORM! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Service Host Driver" rozhodne nie je potrebné. Pridal HITON TROJAN! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Servisný proces" sa určite nevyžaduje. Pridané od DARKER WORM! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Setup experation" rozhodne nie je potrebné. Pridal TOFGER-AW TROJAN! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý sa nezobrazí v Msconfig / Startup!
 • "Srv32Win" môže bežať pri štarte. Realtime-Spy keylogger (monitorovací program). Vzhľadom k tomu, "U" odporúčanie, pretože to závisí, ak ste úmyselne nainštalovaný. Ak ste s ním nezaobchádzali ako s „X“ a odinštalovali alebo odstránili
 • "SSL" sa určite nevyžaduje. Pridaný neidentifikovaný VIRUS, WORM alebo TROJAN! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "SVCHOST" rozhodne nie je potrebné. System1060 homepage hi-jacker. Nájdené v adresári Windows 1060. \ t Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "svchost" rozhodne nie je potrebné. Pridal MORB WORM alebo TARNO TROJAN! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Svchost" rozhodne nie je potrebné. Pridal MOXE-A WORM! Toto nie je platný svchost.exe, ako je tu opísané
 • "Systém Host Service" rozhodne nie je potrebné. Pridal sa CONE.F WORM! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Správca systému" sa určite nevyžaduje. Pridal BANKER-AE TROJAN! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "System Update2" rozhodne nie je potrebné. Pridal AUTOTROJ-C TROJAN!
 • "SystemReg" rozhodne nie je potrebné. Pridal DEWIN.E TROJAN! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Služba monitorovania úloh" sa určite nevyžaduje. Pridal CONE.D WORM! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "tjstartup" rozhodne nie je potrebné. Pridal CURDEAL TROJAN! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Windows Service Host" rozhodne nie je potrebné. Pridal CONE.B WORM! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Windows Services Host" rozhodne nie je potrebné. Pridal CONE alebo CONE.E WORMS! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "WindowsUpdate" rozhodne nie je potrebné. Pridal ASTEF alebo RESPAN WORMS alebo AGENT-V TROJAN! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "xor" rozhodne nie je potrebné. Pridal XORDOOR TROJAN! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "Zone Labs Client Ex" sa určite nevyžaduje. Pridal NETSKY.F WORM! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!
 • "zztp" sa určite nevyžaduje. Pridal TANNICK.B TROJAN! Poznámka - to nie je legitímny proces svchost.exe, ktorý by sa nemal objaviť v Msconfig / Startup!

Dôležité: Niektoré malware sa zamaskujú ako svchost.exe, najmä ak nie sú umiestnené v priečinku C: Windows System32. Preto by ste mali skontrolovať proces svchost.exe na počítači, aby ste zistili, či ide o hrozbu. Na overenie bezpečnosti vášho počítača odporúčame Správcu úloh zabezpečenia. To bol jeden z Top Download Picks z Washington Post a PC World .

Čistý a uprataný počítač je kľúčovou požiadavkou na predchádzanie problémom so svchostom. To znamená spustenie kontroly škodlivého softvéru, čistenie pevného disku pomocou 1 cleanmgr a 2 sfc / scannow, 3 odinštalovanie programov, ktoré už nepotrebujete, kontrola programov automatického spustenia (pomocou 4 msconfig) a zapnutie automatickej aktualizácie systému Windows '5. Vždy pamätajte na pravidelné zálohovanie alebo aspoň na nastavenie bodov obnovenia.

Ak sa stretnete so skutočným problémom, skúste si pripomenúť poslednú vec, ktorú ste vykonali, alebo poslednú vec, ktorú ste nainštalovali predtým, ako sa problém prvýkrát objavil. Pomocou príkazu 6 resmon identifikujte procesy, ktoré spôsobujú váš problém. Dokonca aj pri vážnych problémoch, namiesto preinštalovania operačného systému Windows, je lepšie opraviť inštaláciu alebo v prípade operačného systému Windows 8 a novších verzií spustiť príkaz DISM.exe / Online / Cleanup-image / Restorehealth. To vám umožňuje opraviť operačný systém bez straty údajov.


Ak chcete opraviť poškodený systém, je potrebné Download Pc Repair & Optimizer Tool

Fix To Hneď!

Aby sme vám pomohli analyzovať proces svchost.exe vo vašom počítači, nasledujúce programy sa ukázali ako užitočné: Správca úloh zabezpečenia zobrazuje všetky spustené úlohy systému Windows vrátane vložených skrytých procesov, ako napríklad monitorovanie klávesnice a prehliadača alebo položky automatického spustenia. Jedinečné hodnotenie bezpečnostného rizika naznačuje pravdepodobnosť, že proces bude potenciálny spyware, malware alebo trójsky kôň. B Malwarebytes Anti-Malware detekuje a odstraňuje spiaci spyware, adware, trójske kone, keyloggery, malware a trackery z vášho pevného disku.

Súvisiaci súbor:

ssv.dll jp2ssv.dll grooveshellextensions.dll svchost.exe grooveex.dll srvany.exe windowslivelogin.dll chrome.exe pnkbstra.exe msnlnamespacemgr.dll aswwebrepie.dll

Odporúčame, Aby Ste Tento Nástroj Použiť Na Vyriešenie Chyby Na Vašom Pc. Tento Program Opravuje Bežné Počítačové Chyby, Ktoré Vás Ochránia Pred Stratou SúborovMalware, Zlyhania Hardvéru A Optimalizuje Počítač Pre Maximálny Výkon. Môžete Rýchlo Opraviť Problémy S Počítačom A Zabrániť Výskytu Iné Chyby S Týmto Softvérom.

1.Download Pc Repair & Optimizer Tool

2.Kliknite Na Tlačidlo "Štart Scan" Nájsť Registry Systému Windows Problémy, Ktoré Môžu Spôsobiť Problémy S Počítačom.

3.Kliknite Na Tlačidlo "Reset All" Opraviť Všetky Problémy.

Download


Odporúčaná

Čo je srvnet?
2019
Čo je usoclient.exe?
2019
Čo je to StreamIP?
2019