Čo je msconfig.exe?

Skutočný súbor msconfig.exe je softvérová súčasť systému Mircosoft Windows od spoločnosti Microsoft . MSCONFIG skratka pre konfiguráciu systému je systémový nástroj na riešenie problémov pre operačné systémy Windows. Msconfig.exe je súbor, ktorý spúšťa nástroj MSCONFIG a nepredstavuje hrozbu pre váš počítač. MSCONFIG je nástroj na konfig

Čo je Windows10UpgraderApp.exe?

Windows10UpgraderApp.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Windows (verzia 10 Update Assistant, 10 Asistent pre inováciu) patrí do systému Windows (verzia 10 Update Assistant, 10 Asistent aktualizácie) spoločnosťou Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Windows10UpgraderApp.exe nie j

Čo je Video.UI.exe?

Proces známy ako Video Application patrí k softvérovej platforme Entertainment alebo Xbox LIVE v systéme Windows alebo Films & TV alebo Movies & TV od spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Video.UI.exe nie je nevyhnutné pre Windows a často spôsobuje problémy. Video.UI.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files" - normálne C: Programové súbory WindowsApps Microsoft.ZuneVideo_10.

Čo je Dashlane.exe?

Skutočný súbor Dashlane.exe je softvérový komponent Dashlane od Dashlane . Dashlane je správca hesiel a digitálna peňaženka. Dashlane.exe spustí aplikáciu Dashlane. Toto nie je zásadný proces Windows a môže byť vypnuté, ak je známe, že spôsobuje problémy. Dashlane je aplikácia, ktorá ukladá a načítava heslá lokálne, pričom ich chráni šifrovaným hlavným heslom. Program môže tiež ukladať infor

Čo je igfxEM.exe?

IgfxEM.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako igfxEM Module patrí k softvéru Intel® Common User Interface alebo igfxEm spoločnosti Intel (www.intel.com) alebo igfxEm. Popis: IgfxEM.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. IgfxEM.exe sa nachádza v podpriečinku C: Windows 32 - hlavne C: Windows32 SystemStore FileRepository, ddd64.inf_amd64_463

Čo je javaws.exe?

Javaws.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Java ™ Web Start Launcher patrí k softvéru Java ™ Platform (verzia SE 8, SE 7) spoločnosti Oracle (www.oracle.com). Popis: Javaws.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Súbor javaws.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files (x86)" (typicky C: Program Files (x86) Java jr.1.8.0_60 ). Známe

Čo je Wdf01000?

Originálny súbor Wdf01000.sys je softvérovým komponentom systému Windows Driver Framework spoločnosti Microsoft . Windows Driver Framework je sada nástrojov a knižníc spoločnosti Microsoft. Wdf01000.sys je ovládač spojený s Windows Driver Framework, ktorý umožňuje komunikáciu medzi hardvérom a pripojenými zariadeniami a je úplne bezpečný pre vaše PC.Former známy ako Windo

Čo je Challenge.exe?

Challenge.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Zdá sa, že proces známy ako Challenge.exe patrí k softvéru SmartPSS alebo FLIRCloudClient alebo Amcrest Surveillance Pro alebo QC View podľa neznámeho. Popis: Challenge.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Súbor Challenge.exe sa nachádz

Čo je MBAMService.exe?

MBAMService.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Malwarebytes Anti-Malware (verzia 1.65.0.1400) alebo Malwarebytes Service alebo MBAM Service alebo Malwarebytes Anti-Malware (Corporate) patrí k softvéru Malwarebytes Anti-Malware verziu alebo Malwarebytes alebo Malwarebytes Anti-Malware alebo Malwarebytes Anti-Ransomware verzia alebo Malwarebytes Anti-Malware verzión alebo Malwarebytes Service alebo Malwarebytes 'Anti-Malware verzia Malwarebytes (www.malwar

Čo je GDCAgent.exe?

Skutočný súbor GDCAgent.exe je softvérová súčasť spoločnosti GDCAgentSetupRed od spoločnosti Lenovo . GDCAgentSetupRed je program spoločnosti Lenovo, a hoci neexistujú žiadne podrobnosti o tom, čo robí, nástroj beží na pozadí a nie je považovaný za hrozbu. Skenovanie proti škodlivému softvéru sa však odporúča.GDCAgentSetupRed od spoloč