Čo je KMS.exe?

Originálny súbor KMS.exe je softvérovým komponentom aplikácie Data Protector od spoločnosti Micro Focus . "KMS.exe" môže byť súčasťou softvéru Micro Focus Data Protector, komplexného systému riadenia zálohovania serverov a klientov, ktorý obsahuje šifrovanie na báze disku a má "Key Management Server" na riadenie šifrovania a dešifrovania údajov. Micro Focus získal Da

Čo je WinStore.App.exe?

Originálny súbor WinStore.App.exe je softvérová súčasť systému Mircosoft Windows od spoločnosti Microsoft . Windows je operačný systém. Windows Store je digitálny distribučný rozbočovač pre Microsoft Windows. WinStore.App.exe je súbor, ktorý je súčasťou systému Windows Store ekosystém, a nepredstavuje hrozbu pre užívateľa PCs.First začal ako App Store

Čo je to smss .exe?

Skutočný súbor s príponou .ss je softvérovým komponentom systému Microsoft Session Manager Subsystem od spoločnosti Microsoft . "smss.exe" je súbor, ktorý spravuje spustenie všetkých relácií užívateľov v systéme Windows. Hlavný postup operačného systému aktivuje súbor. "smss.exe"

Čo je LogiLDA.dll?

Proces známy ako Logitech Download Assistant patrí do softvéru Logitech Download Assistant spoločnosti Logitech (www.logitech.com). Popis: LogiLDA.dll nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. LogiLDA.dll sa nachádza v priečinku C: Windows System32. Známe veľkos

Čo je rdpclip.exe?

Skutočný súbor rdpclip.exe je softvérovým komponentom systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Windows je operačný systém. Schránka vzdialenej pracovnej plochy umožňuje používateľom spravovať zdieľanú schránku medzi vzdialenou pracovnou plochou a vzdialeným hostiteľom. Rdpclip.exe je súbor

Čo je mDNSResponder.exe?

Skutočný súbor mDNSResponder.exe je softvérovým komponentom spoločnosti Bonjour od spoločnosti Apple . MDNSResponder.exe je spustiteľný súbor, ktorý je spojený s implementáciou nulovej konfigurácie (nulovej konfigurácie) navrhnutej spoločnosťou Apple. To nie je zásadný proces Windows a môže byť zakázané, ak je známe, že vytvoriť problems.Bonjour automaticky deteku

Čo je ExpressCache.exe?

Originálny súbor ExpressCache.exe je softvérový komponent ExpressCache od Diskeeper . ExpressCache je optimalizačná technológia pre disky na ukladanie dát. ExpressCache.exe spustí program ExpressCache. Toto nie je zásadný proces Windows a môže byť vypnuté, ak je známe, že spôsobuje problémy. ExpressCache je n

Čo je makecab.exe?

Skutočný súbor makecab.exe je softvérovým komponentom systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Microsoft Cabinet Maker je nástroj na archiváciu súborov pre Microsoft Windows. Makecab.exe sa používa na inštaláciu Microsoft Cabinet Maker, a nespôsobuje problémy s PC.Cabinet Maker je s

Čo je mcupdate.exe?

Mcupdate.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako McAfee Update Launcher alebo Windows Media Center Store Update Manager patrí do softvéru McAfee SecurityCenter alebo operačného systému Microsoft Windows od spoločnosti McAfee (www.mcafee.com) alebo spoločnosti Microsoft (www.microsoft.

Čo je fsquirt.exe?

Skutočný súbor fsquirt.exe je softvérová súčasť systému Mircosoft Windows od spoločnosti Microsoft . Windows je séria operačných systémov od spoločnosti Microsoft. Fsquirt.exe je súbor, ktorý spúšťa GUI Sprievodcu prenosom súborov Bluetooth a nespôsobuje žiadne problémy s vaším počítačom. Vyvinutý spoločnosťou Micro