Čo je overseer.exe?

Proces známy ako Avast Overseer alebo AVG Overseer patrí do softvéru AVAST Software sro alebo AVG Netherlands BV alebo AVG Technologies USA od spoločnosti AVAST Software (www.avast.com) alebo AVG Technologies CZ, sro (www.freeavg.com). Popis: Overseer.exe nie je nevyhnutný pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. Overseer.e

Čo je VDeck.exe?

VDeck.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako VIA HD Audio CPL patrí k softvéru HDAudioCPL alebo Ivalice Launcher (verzia 16) od spoločnosti VIA (www.via.com.tw). Popis: VDeck.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. VDeck.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files (x86)" alebo niekedy v podpriečinku priečinka profilu používateľa - zvyčajne C: Program Files (x86) VIA VIAudio VDeck . Známe veľkosti sú

Čo je OneDriveSetup.exe?

Skutočný súbor OneDriveSetup.exe je softvérová súčasť spoločnosti OneDrive od spoločnosti Microsoft . OneDrive je súbor hosting nástroj vyvinutý spoločnosťou Microsoft. OneDriveSetup.exe je súbor, ktorý spúšťa proces nastavenia OneDrive, a nespôsobuje žiadnu škodu na vašom PC.Formerly volal Windows

Čo je checksur.exe?

Skutočný súbor checksur.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Windows je operačný systém. Nástroj pripravenosti na aktualizáciu systému je určený na kontrolu nezrovnalostí na počítači so systémom Windows. Checksur.exe spustí nástroj pripravenosti na aktualizáciu systému Microsoft a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre váš počítač. Windows je rad rodín operačných

Čo je WerFault.exe?

Originálny súbor WerFault.exe je softvérovým komponentom systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. WerFault.exe spustí nástroj na hlásenie chýb systému Windows, poradcu pri riešení problémov s operačným systémom Windows Vista. Tento proces nespôsobuje žiadnu škodu na vašom počítači. Program Windows Reportova

Čo je StikyNot.exe?

Skutočný súbor StikyNot.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Windows je operačný systém. Sticky Notes je aplikácia pre desktopové aplikácie pre Windows. StikyNot.exe je súbor spojený s Sticky Notes, a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre vaše PC.Sticky Notes je des

Čo je winword.exe?

Skutočný súbor winword.exe je softvérovým komponentom programu Microsoft Word spoločnosti Microsoft . Word je softvér na spracovanie textu vyvinutý spoločnosťou Microsoft. Winword.exe je legitímny súbor, ktorý spúšťa aplikáciu Microsoft Word. To môže byť bezpečne odstránené, ak nie je required.Microsoft Word bol prv

Čo je Ath_CoexAgent.exe?

Skutočný súbor Ath_CoexAgent.exe je softvérová súčasť sady Qualcomm Atheros Bluetooth Suite od spoločnosti Qualcomm Atheros . Qualcomm Atheros Bluetooth Suite, softvérový program, ktorý uľahčuje fungovanie Bluetooth adaptérov. Ath_CoexAgent.exe spúšťa procesy potrebné na spustenie balíka Bluetooth Qualcomm Atheros. Toto nie je zásadn

Čo je SftService.exe?

SftService.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako SoftThinks Agent Service alebo Dell Backup and Recovery patrí do softvéru Dell Backup and Recovery alebo Dell DataSafe Local Backup alebo AlienRespawn alebo SoftThinks Agent Service spoločnosti SoftThinks SAS (www.softthinks.com) a

Čo je xxd-0.xem?

Proces známy ako XIGNCODE WatchDog K patrí k softvéru XIGNCODE WatchDog K alebo Garena - PointBlank ID alebo Garena - FIFA ONLINE (verzia 3 (Thajsko)) alebo Counter-Strike Online versi Game Client od Wellbia.com. Popis: Xxd-0.xem nie je nevyhnutný pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. Súbor xxd