informácie o súbore

Čo je unsecapp.exe?

Skutočný súbor unsecapp.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Unsecapp.exe spustí proces, ktorý slúži ako kanál na synchronizáciu informácií medzi systémom a vzdialeným počítačom. Patrí do Windows Management Instrumentation (WMI), komponentu OS. Toto je základná súčasť s

Čo je GSvr.exe?

GSvr.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako GEST Service pre správu programov patrí k softvéru Energy Saver Advance B od spoločnosti Giga-Byte Technology (www.gigabyte.com) alebo GIGABYTE UNITED INC (www.gigabyte.com). Popis: GSvr.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. GSvr.exe sa na

Čo je aswidsagenta.exe?

Skutočný súbor aswidsagenta.exe je softvérovým komponentom Avast Antivirus od spoločnosti Avast . Avast Antivirus je freeware bezpečnostný program, ktorý chráni počítače pred škodlivým softvérom, vírusmi, trójskymi koňmi a počítačovými červami. Aswidsagenta.exe je súčasťou Avast Behavior Shield, monitora procesov v reálnom čase. Je možné ho vypnúť prístupo

Čo je CompatTelRunner.exe?

CompatTelRunner.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Microsoft Compatibility Telemetry patrí do softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: CompatTelRunner.exe je dôležitou súčasťou systému Windows, ale často spôsobuje problémy. Súbor CompatTe

Čo je QtWebEngineProcess.exe?

Skutočný súbor QtWebEngineProcess.exe je softvérovou súčasťou Qt WebEngine od spoločnosti Qt . Qt WebEngine je webový prehliadač, ktorý slúži na vkladanie webového obsahu do aplikácií vytvorených pomocou Qt. QtWebEngineProcess.exe spustí Qt WebEngine. Toto nie je požadovaný proces a môže byť vypnuté, ak je známe, že spôsobuje problémy. Qt WebEngine, založený na

Čo je AGCInvokerUtility.exe?

Proces známy ako Adobe GC Invoker Utility patrí do softvéru GC Invoker Utility spoločnosti Adobe Systems (www.adobe.com). Popis: AGCInvokerUtility.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. AGCInvokerUtility.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files Súbory" - typicky C: Programové súbory (x86) - bežné súbory Adobe Adobe . Známe veľkosti súb

Čo je trkwks.dll?

Skutočný súbor trkwks.dll je softvérová súčasť služby Distributed Link Tracking Service spoločnosti Microsoft Corporation . "Trkwks.dll" je systémová služba systému Microsoft Windows sídliaca v "C: Windows System32", ktorú možno spustiť alebo zastaviť z ovládacieho panela alebo iných programov. Je to "Distrib

Čo je sedlauncher.exe?

Proces známy ako sedlauncher patrí k softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Sedlauncher.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. Súbor sedlauncher.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files" (napríklad C: Program Files rempl ). Známe veľkosti

Čo je sedsvc.exe?

Proces známy ako sedsvc patrí do softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Sedsvc.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. Sedsvc.exe sa nachádza v podadresári "C: Program Files" (napr. C: Program F

Čo je AppVShNotify.exe?

AppVShNotify.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako AppVShNotify alebo Microsoft Application Virtualization Client Shell Notifier patrí k softvéru Microsoft Application Virtualization (App-V) alebo Microsoft Application Virtualization alebo Microsoft Office (verzia 365 Home Premium - en-us) od spoločnosti Microsoft (www.micros

Čo je instup.exe?

Skutočný súbor instup.exe je softvérovým komponentom programu Avast Free Antivirus od spoločnosti AVAST . Avast Free Antivirus je freeware bezpečnostný program, ktorý chráni počítače pred škodlivým softvérom, vírusmi, trójskymi koňmi a počítačovými červami. Instup.exe spúšťa inštalačný program a aktualizátor vírusových definícií pre Avast Free Antivirus. To nie je zásadný proces Windows

Čo je HxTsr.exe?

HxTsr.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Microsoft Outlook Communications patrí k softvéru Microsoft Office (verzia 2016) alebo Mail and Calendar od spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: HxTsr.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. HxTsr.exe

Čo je fontdrvhost.exe?

Fontdrvhost.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Usermode Font Driver Host patrí do softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Pôvodný fontdrvhost.exe je dôležitou súčasťou systému Windows a zriedka spôsobuje problémy. Súbor fontdrvho

Čo je perfmon.exe?

Skutočný súbor perfmon.exe je softvérovým komponentom systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Perfmon.exe spúšťa nástroj Windows Performance Monitor, ktorý je v reálnom čase využívaný na meranie výkonu systému. To nepredstavuje hrozbu pre vaše PC.Windows Performance Mo

Čo je csrss.exe?

Skutočný súbor csrss.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Runtime Client Server je časť užívateľského režimu podsystému Windows. Csrss.exe je základný súbor systému Windows a nepredstavuje pre váš počítač žiadnu hrozbu. Run-Time Subsystém klientskeh

Čo je atieclxx.exe?

Skutočný súbor atieclxx.exe je softvérovou súčasťou externých udalostí AMD spoločnosti AMD . Atieclxx.exe je spustiteľný súbor spojený s ATI External Event Utility pre Windows, proces, ktorý spravuje funkciu ATI Hotkey. DLL súbory ukladajú dáta, kód a zdroje potrebné jedným alebo viacerými programami, aby fungovali správne. Toto nie je základný

Čo je playstv.exe?

Playstv.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Plays.tv Video Recorder od Raptr alebo Plays.tv Video Recorder patrí k softvéru PlaysTV Plays.tv alebo Copyright © (verzia 2018 Plays.tv, LLC). Popis: Playstv.exe nie je nevyhnutný pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. Playstv.exe s

Čo je OfficeClickToRun.exe?

OfficeClickToRun.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Microsoft Office Click-to-Run alebo Microsoft Office Click-to-Run (SxS) alebo Microsoft Office Click-to-Run (PreSxS) patrí do softvéru Microsoft Office (verzia 365 - en-us, 365 ProPlus - sk-us, 365 Business - sk-us, 365 Small Business Premium, 365 Home Premium - en-us, 365 ProPlus - es-es, 365 - ru -ru, 365 - nb-no) alebo Microsoft Office Professional Plus (verzia 2016, 2013) alebo Microsoft Office Home and Student (verzia 2013, 2016) alebo Microsoft Office Home and Business (verzia 2013, 2016) alebo Microsoft OneNote

Čo je atkexComSvc.exe?

Skutočný súbor atkexComSvc.exe je softvérovým komponentom pomôcky Asus Motherboard Utility spoločnosti ASUS . ASUS Motherboard Utility je obslužný softvér, ktorý udržuje BIOS a ovládače zariadení aktuálne na počítačoch ASUS. ACEngSvr.exe spúšťa komunikačné procesy potrebné na spustenie pomôcky ASUS Motherboard Utility. Toto nie je zásadný proc

Čo je ASHelper.exe?

Skutočný súbor ASHelper.exe je softvérová súčasť AimerSoft Studio od spoločnosti AimerSoft Studio . AimerSoft Studio je sada nástrojov určených pre konverziu médií, vypaľovanie diskov a úpravu videa. ASHelper.exe spustí pomocný súbor pre AimerSoft Studio. To nie je zásadný proces Windows a môže byť zakázané, ak je známe, že vytvoriť problems.AimerSoft Studio obsahuje Ai

Čo je SetupHost.exe?

Proces známy ako Modern Setup Host patrí do softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: SetupHost.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. SetupHost.exe sa nachádza v podadresári "C:" - zvyčajne C: $ WINDOWS ~ BT Zdroje alebo C: $ Windows ~ WS zdroje . Známe veľkost

Čo je Video.UI.exe?

Proces známy ako Video Application patrí k softvérovej platforme Entertainment alebo Xbox LIVE v systéme Windows alebo Films & TV alebo Movies & TV od spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Video.UI.exe nie je nevyhnutné pre Windows a často spôsobuje problémy. Video.UI.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files" - normálne C: Programové súbory WindowsApps Microsoft.ZuneVideo_10.

Čo je AvLaunch.exe?

Skutočný súbor AvLaunch.exe je softvérovým komponentom Avast Antivirus od spoločnosti Avast . Avast Antivirus je freeware bezpečnostný program, ktorý chráni počítače pred škodlivým softvérom, vírusmi, trójskymi koňmi a počítačovými červami. AvLaunch.exe spúšťa Avast Anti-virus. Toto je základný proces s

Čo je CefSharp.BrowserSubprocess.exe?

Proces známy ako CefSharp.BrowserSubprocess patrí k softvéru CefSharp alebo AOL Desktop Gold alebo Razer Cortex alebo Facebook Games Arcade alebo Alt1 Toolkit alebo Razer Synapse alebo Facebook Gameroom alebo Amazon Cloud Drive alebo TigerText Desktop Messenger alebo Play withSIX Windows client od The CefSharp Authors. P

Čo je dasHost.exe?

Skutočný súbor dasHost.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Program DasHost.exe spúšťa poskytovateľa hostiteľského rámca Device Association Framework, ktorý spája a páruje káblové aj bezdrôtové zariadenia s operačným systémom Windows. Toto je základný súbor systé

Čo je SearchUI.exe?

Skutočný súbor SearchUI.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Hľadať Používateľské rozhranie je proces, ktorý je súčasťou natívneho asistenta vyhľadávania spoločnosti Cortana. SearchUI.exe aktivuje vyhľadávacie UI vyhľadávacieho asistenta Microsoft Cortana. Nepredstavuje hrozbu pre váš

Čo je rundll32.exe?

Skutočný súbor rundll32.exe je softvérovým komponentom systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. RunDLL je program Windows príkazového riadku. a základný komponent systému Windows. Toto je kritická súčasť systému Windows a nemala by byť odstránená, ak sa nenachádza v adresári inom ako "C: Windows" .Rundll32.exe umožňuje po

Čo je IAStorIcon.exe?

Originálny súbor IAStorIcon.exe je softvérová súčasť technológie Intel® Rapid Storage Technology (RST) spoločnosti Intel Corporation . Táto služba systému Windows zobrazí ikonu panela s nástrojmi s výkričníkom, ak služba Intel® Rapid Storage Technology (RST) nie je spustená a ak je k dispozícii zelená značka začiarknutia. Kliknutím na ikonu sa o

Čo je igfxEM.exe?

IgfxEM.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako igfxEM Module patrí k softvéru Intel® Common User Interface alebo igfxEm spoločnosti Intel (www.intel.com) alebo igfxEm. Popis: IgfxEM.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. IgfxEM.exe sa nachádza v podpriečinku C: Windows 32 - hlavne C: Windows32 SystemStore FileRepository, ddd64.inf_amd64_463

Čo je nvcontainer.exe?

Nvcontainer.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako NVIDIA Container patrí do softvéru NVIDIA Container alebo NVIDIA LocalSystem Container alebo NVIDIA Drivers alebo NVIDIA Display Control Panel od spoločnosti NVIDIA (www.nvidia.com). Popis: Nvcontainer.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Nvcontain

Čo je WSHelper.exe?

WSHelper.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Wondershare Studio alebo Wondershare Helper Compact.exe patrí k softvéru Wondershare Studio alebo Wondershare Helper Compact alebo Pinnacle Studio (verzia 18 Add-Ons) od spoločnosti Wondershare. Popis: WSHelper.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Súbor WSH

Čo je AccelerometerSt.exe?

Originálny súbor AccelerometerSt.exe je softvérovým komponentom HP 3D DriveGuard spoločnosti Hewlett-Packard . HP 3D DriveGuard je periférne hardvérové ​​zariadenie pre vybrané modely HP ProBook a EliteBook, ktoré chránia pevný disk pred otrasmi a pádmi. AccelerometerSt.exe spustí proces na systémovej lište pre 3D DriveGuard. Toto nie je zásadn

Čo je DismHost.exe?

Skutočný súbor DismHost.exe je softvérový komponent systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Windows je operačný systém. Služba nasadzovania a správy obrazu je nástroj príkazového riadka od spoločnosti Microsoft, ktorý je určený na servis a prípravu obrazov Windows. DismHost.exe je hostiteľský

Čo je mbamtray.exe?

Skutočný súbor mbamtray.exe je softvérová súčasť Malwarebytes od Malwarebytes . Malwarebytes je nástroj na detekciu a odstránenie škodlivého softvéru. Mbamtray.exe spustí proces, ktorý riadi funkčnosť zásobníka programu. To nie je požadovaný proces a môže byť bezpečne disabled.Malwarebytes je malware

Čo je HostAppServiceUpdater.exe?

HostAppServiceUpdater.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Host App Service Updater patrí k softvéru Lenovo App Explorer alebo App Explorer alebo Host App Service Updater alebo Host App Service alebo Life App Explorer SweetLabs alebo Pokki. Popis: HostAppServiceUpdater.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Súbor Ho

Čo je taskeng.exe?

Skutočný súbor taskeng.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Taskeng.exe spustí službu Plánovač úloh, nástroj na sledovanie úloh patriaci do operačných systémov Windows Vista / 7/8/10. Je to skutočný proces a nespôsobuje to poškodenie počítača. Služba Plánovač úloh je navr

Čo je MSASCuiL.exe?

MSASCuiL.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces, ktorý je známy ako ikona oznamovania programu Windows Defender, patrí k softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Originálny MSASCuiL.exe od spoločnosti Microsoft je dôležitou súčasťou systému Windows, ale často spôsobuje problémy. Súbor MSASCuiL.ex

Čo je EasyAntiCheat.exe?

Skutočný súbor EasyAntiCheat.exe je softvérová súčasť EasyAntiCheat od EasyAntiCheat . EasyAntiCheat je anti-cheat služba pre online hry pre viacerých hráčov. EasyAntiCheat.exe spúšťa hlavný proces aplikácie EasyAntiCheat. Toto nie je požadovaná služba Windows a môže byť zakázaná. Zakázanie tohto môže za

Čo je CiscoVideoGuardMonitor.exe?

Skutočný súbor CiscoVideoGuardMonitor.exe je softvérovou súčasťou Cisco VideoGuard od spoločnosti Cisco . Služba Cisco VideoGuard je služba digitálneho kódovania pre video vysielanie. CiscoVideoGuardMonitor.exe spustí proces, ktorý je spojený s aplikáciou Cisco VideoGuard. Toto nie je dôležitá súčasť systému Windows a môže byť vypnutá, ak sa nevyžaduje. Spoločnosť Cisco VideoGuar

Čo je aswidsagent.exe?

Aswidsagent.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Avast Behavior Shield alebo AVG Software Analyzer patrí k softvéru Avast Free Antivirus alebo AVG Internet Security od spoločnosti AVAST Software (www.avast.com) alebo AVAST Software sro alebo AVG Technologies CZ, sro (www.freeav

Čo je powershell.exe?

Skutočný súbor powershell.exe je softvérovým komponentom systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. PowerShell je konfiguračný manažment a rámec automatizácie úloh od spoločnosti Microsoft. Powershell.exe je spustiteľný súbor spojený s PowerShell a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre užívateľa. PCs.PowerShell je konfi

Čo je APSDaemon.exe?

Skutočný súbor APSDaemon.exe je softvérová súčasť Apple Application Support od spoločnosti Apple . APSDaemon.exe je spustiteľný súbor, ktorý patrí do programu Apple Application Support, ktorý je potrebný na synchronizáciu zariadení prostredníctvom iTunes. To nie je zásadný proces Windows a môže byť zakázané, ak je známe, že vytvoriť problémy. Aplikácia Aplikácia Podpora

Čo je Discord.exe?

Skutočný súbor Discord.exe je softvérovou súčasťou Discord by Discord . Discord je freeware multiplatformový VoIP program, ktorý je obľúbený u online herných komunít. Discord.exe spustí Discord. Toto nie je kritická aplikácia pre systém Windows a môže byť odstránená alebo odinštalovaná, ak je známe, že spôsobuje problémy. Obozretnosť bola navrhnutá

Čo je iusb3mon.exe?

Originálny súbor iusb3mon.exe je softvérová súčasť Intel® USB verzie 3.0 eXtensible Host Controller od spoločnosti Intel Corporation . Monitor Intel® USB 3.0 (iusb3mon.exe) v ovládači USB 3.0 eXtensible Host Controller je služba systému Windows, ktorá monitoruje stav Plug and Play všetkých portov USB a generuje upozornenia na kontextové okná. Je voliteľný a mo

Čo je AvastSvc.exe?

Skutočný súbor AvastSvc.exe je softvérovým komponentom programu Avast Free Antivirus od spoločnosti AVAST . Avast Free Antivirus je freeware bezpečnostný program, ktorý chráni počítače pred škodlivým softvérom, vírusmi, trójskymi koňmi a počítačovými červami. AvastSvc.exe je základný proces, ktorý spúšťa Avast Free Antivirus. To nie je zásadný proces Win

Čo je DellDataVault.exe?

Originálny súbor DellDataVault.exe je softvérovým komponentom Centra technickej podpory spoločnosti Dell spoločnosti Dell . Dell Data Vault je súčasťou Centra technickej podpory spoločnosti Dell, ktorý zhromažďuje informácie o zdravotnom stave, výkonnosti a prostredí systému týkajúce sa aplikácií navrhnutých spoločnosťou Dell. Program DellDataVault.

Čo je ACMON.exe?

Originálny súbor ACMON.exe je softvérovou súčasťou ASUS Splendid Video od spoločnosti ATK (ASUSTeK Computer Inc.) . Acmon.exe je hlavným spustiteľným programom, ktorý sa používa na spustenie programu ASUS Splendid Video, ktorý je súčasťou programov ASUS Splendid Video Enhancement Technology. Nie je to hlavn

Čo je Microsoft.Photos.exe?

Originálny súbor Microsoft.Photos.exe je softvérová súčasť Microsoft Photos spoločnosti Microsoft . Microsoft Photos je základný softvér na manipuláciu s obrázkami a prehliadanie. Microsoft.Photos.exe spúšťa Microsoft Photos. Je to skutočný proces.Microsoft Photos je editor videoklipov, aplikácia na zdieľanie fotografií a prehliadač obrázkov, ktorý je súčasťou operačných systémov Windows 8 a 10. Tento nástroj možno tiež pou

Čo je runSW.exe?

Skutočný súbor runSW.exe je softvérovým komponentom programu Realtek Wireless LAN Utility od spoločnosti Realtek . Realtek Wireless LAN Utility je sada nástrojov na konfiguráciu a kompatibilitu, ktorá uľahčuje komunikáciu medzi kartami Realtek Wireless LAN a operačným systémom. RunSW.exe spustí proces, ktorý vynúti pripojenie USB3.0 alebo 2.0. Môže

Čo je MpSigStub.exe?

Skutočný súbor MpSigStub.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Windows je operačný systém. Automatické aktualizácie systému Windows sú programy spoločnosti Microsoft, ktoré automaticky preberajú a inštalujú aktualizácie. MPSigStub.exe je inštalačný súbor aplikácie Microsoft Installer, ktorý sa používa spolu s automatickými aktualizáciami systému Windows. Toto je skutočný proces, ktorý n

Čo je RAVBg64.exe?

Skutočný súbor RAVBg64.exe je softvérovou súčasťou ovládača zvuku Realtek High Definition Audio Driver od spoločnosti Realtek Semiconductor . RAVBg64.exe je hlavným procesom za zvukovým ovládačom Realtek. Nie je to základný súbor systému Windows a nespôsobuje žiadne problémy. Vždy sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files". Tam boli správy o Malw

Čo je ltcmClient.exe?

Originálny súbor ltcmClient.exe je softvérovou súčasťou programu PowerENGAGE spoločnosti Aviata, Inc. Proces "ltcmClient.exe", vyvinutý spoločnosťou Leader Technologies Inc. z Albuquerque, NM, USA, poskytuje zákazníkom spoločnosti Leadertech (spoločnosti zaoberajúce sa spotrebiteľskými produktmi vrátane výrobcov počítačov Dell a Lenovo, Barnes & Noble a ďalšie) obojsmernú komunikáciu so spotrebiteľmi prostredníctvom dedikovaných serverov, ktoré kontaktuje klient LTCM. Leadertech bol priekopníkom

Čo je ctfmon.exe?

Pravý súbor ctfmon.exe je softvérovým komponentom balíka Microsoft Office od spoločnosti Microsoft . Microsoft Office je línia klientského a serverového softvéru. Ctfmon.exe sa používa na aktiváciu panela jazykov v balíku Microsoft Office a je úplne bezpečný pre vaše PC. Microsoft Office je rad serverového a klientskeho softvéru, ktorý bol prvýkrát vydaný v roku 1988. Dodáva sa s viacerými

Čo je RTFTrack.exe?

Skutočný súbor RTFTrack.exe je softvérová súčasť Lenovo Easy Camera spoločnosti Realtek . Lenovo Easy Camera je firmvér vyvinutý firmou Realtek, ktorý umožňuje fungovanie webovej kamery pre webové kamery Lenovo. RTFTrack.exe je proces, ktorý používa algoritmy sledovania tváre pre softvér na rozpoznávanie tváre. To nie je zásadný pr

Čo je permission.exe?

Skutočný súbor license.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Consent.exe je súbor, ktorý spúšťa používateľské rozhranie pre kontrolu používateľských kont (UAC), autorizačnú vrstvu pre systém Windows. Toto je skutočný a bezpečný

Čo je appnhost.exe?

Appnhost.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Native Host for Apps patrí do programu AppNHost spoločnosti Mixesoft Project. Popis: Appnhost.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Appnhost.exe sa nachádza v podpriečinku priečinka profilu používateľa alebo niekedy v podpriečinku "C: Program Files" - všeobecne C: Užívatelia USERNAME AppData Lokálne Mixesoft AppNHost alebo C: Username Lokálne nastavenia Údaje aplikácie Aplikácia Mixesoft AppNHost . Veľkosť súboru na Windo

Čo je WsAppService.exe?

WsAppService.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Wondershare AppService alebo Wondershare Passport patrí k softvéru Wondershare App Framework alebo Wondershare Application Framework Service by Wondershare. Popis: WsAppService.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. WsAppSer

Čo je GyStation.exe?

GyStation.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Gyazo Station alebo GyStation patrí k softvéru Gyazo Station alebo Nota by Nota. Popis: GyStation.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. GyStation.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files (x86)" - väčšinou C: Program Files (x86) Gyazo . Známe veľkost

Čo je mrt.exe?

Skutočný súbor mrt.exe je softvérová súčasť systému Windows od spoločnosti Microsoft . Mrt.exe je hlavným spustiteľným nástrojom na spustenie nástroja Microsoft Removal Tool. Nie je to hlavný proces Windows, ale mal by byť odstránený len v prípade, že spôsobuje problémy. Nástroj Microsoft Removal Tool bol prvýkrát vydaný v roku 2005 pre operačný systém Microsoft Windows. Je to voľne dostupný nástroj

Čo je KillerService.exe?

KillerService.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Qualcomm Atheros Killer Network Service alebo Killer Network Service patrí k softvéru Qualcomm Atheros Network Manager alebo Killer Network Manager spoločnosti Qualcomm Atheros alebo Rivet Networks. Popis: KillerService.exe ni

Čo je fmapp.exe?

Fmapp.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako FMAPP Aplikácia patrí k softvéru Fortemedia alebo Realtek High Definition Audio Driver alebo FMAPP Application alebo Forte Config od Fortemedia (www.fortemedia.com). Popis: Fmapp.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Fmapp.exe

Čo je mscoree.dll?

Proces známy ako Microsoft .NET Runtime Execution Engine patrí do softvéru Microsoft .NET Framework (verzia 4 Client Profile, 4 Client) alebo operačného systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Mscoree.dll nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. Súbor mscoree

Čo je raptr.exe?

Raptr.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Raptr Desktop App alebo Raptr Client patrí k softvéru Raptr spoločnosti Raptr. Popis: Raptr.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Súbor raptr.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files (x86)" (zvyčajne C: Program Files (x86) Raptr alebo C: Program Files (x86) Raptr Inc Raptr. , Známe veľko

Čo je wermgr.exe?

Skutočný súbor wermgr.exe je softvérovým komponentom systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Hlásenie chýb systému Windows je správca správ o zlyhaní pre operačné systémy Windows. Wermgr.exe spúšťa softvér na hlásenie chýb a nepredstavuje hrozbu pre váš počítač. Správca hlásenia chýb systém

Čo je acwebbrowser.exe?

Originálny súbor acwebbrowser.exe je softvérovým komponentom spoločnosti Maya spoločnosti Autodesk . Maya je 3D počítačová grafika animácie a vykresľovanie softvér. Acwebbrowser.exe spúšťa obslužný program prehliadača, ktorý užívateľovi umožňuje prístup na webové stránky prostredníctvom Maya. Toto nie je kritická súčasť

Čo je cmd.exe?

Skutočný súbor cmd.exe je softvérový komponent systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Cmd.exe spustí príkazový riadok, interpret príkazového riadka pre Windows. Toto je systémový komponent a mal by byť odstránený alebo zakázaný, pokiaľ nie je nevyhnutne vyžadovaný. Príkazový riadok systém

Čo je LCore.exe?

Skutočný súbor LCore.exe je softvérová súčasť Logitech Gaming Software spoločnosti Logitech . "Lcore.exe", Logitech Gaming Framework, je primárny spustiteľný softvér Logitech Gaming Software, ktorý je dodávaný so všetkými klávesnicami G-Series, gamepadmi a hernými myšami. Konfiguruje a sprav

Čo je wsc_proxy.exe?

Originálny súbor wsc_proxy.exe je softvérovým komponentom Avast Antivirus od spoločnosti Avast . Avast Antivirus je freeware bezpečnostný program, ktorý chráni počítače pred škodlivým softvérom, vírusmi, trójskymi koňmi a počítačovými červami. Wsc_proxy.exe spustí proces, ktorý presmeruje všetok internetový prenos Avast prostredníctvom služby proxy. Toto je základný proces spo

Čo je XtuService.exe?

XtuService.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako XtuService patrí k softvéru Intel® Extreme Tuning Utility alebo MSI Intel Extreme Tuning Utility od spoločnosti Intel® (www.intel.com). Popis: XtuService.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. XtuService.exe

Čo je WebHelper.dll?

Proces známy ako TODO: Popis súboru alebo pomocný objekt prehliadača IE patrí k softvéru TODO: Názov produktu alebo HP Web Helper alebo HP eHelp od spoločnosti TODO: Názov spoločnosti alebo Hewlett-Packard (www.hp.com). Popis: WebHelper.dll nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. WebHelper.dl

Čo je LogiLDA.dll?

Proces známy ako Logitech Download Assistant patrí do softvéru Logitech Download Assistant spoločnosti Logitech (www.logitech.com). Popis: LogiLDA.dll nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. LogiLDA.dll sa nachádza v priečinku C: Windows System32. Známe veľkos

Čo je Adobe CEF Helper.exe?

Originálny súbor Adobe CEF Helper.exe je softvérový komponent Adobe Creative Cloud spoločnosti Adobe Systems . Adobe Creative Cloud je súbor softvérových nástrojov vyvinutých spoločnosťou Adobe na úpravu videa, grafický dizajn, fotografie, vývoj webových aplikácií a cloudové služby. Adobe CEF Helper.e

Čo je BrYNSvc.exe?

Skutočný súbor BrYNSvc.exe je softvérový komponent programu Brother Printer Status Monitor od spoločnosti Brother . Program Brother Printer Status Monitor je nástroj, ktorý zobrazuje stav tlačiarne a hladiny atramentu. BrYNSvc.exe je proces, ktorý je spojený so softvérom „Brother's Instant Explorer“, ktorý je súčasťou programu Brother Printer Status Monitor. Toto nie je zásadn

Čo je aprp.exe?

Skutočný aprp.exe súbor je softvérovou súčasťou APRP od ASUSTeK . Aprp.exe je spustiteľný súbor, ktorý je súčasťou Programu registrácie produktu ASUS, aplikácie určenej na sledovanie zaregistrovaného softvéru Asus nainštalovaného v počítači. Toto nie je podstatný proces pre systém Windows a môže byť vypnutý, ak je známe, že spôsobuje problémy. Program registrácie produktu (AP

Čo je igfxtray.exe?

Skutočný súbor igfxtray.exe je softvérová súčasť Intel® Common User Interface od spoločnosti Intel Corporation . Tento proces Intel je nainštalovaný ako súčasť grafického ovládača Graphics Media Accelerator, ktorý je dodávaný spolu s ovládačmi Windows pre grafické karty Intel a nVidia. Zobrazí ikonu v oznamo

Čo je wscript.exe?

Skutočný súbor wscript.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Windows je operačný systém. Hostiteľ Windows Script je služba, ktorá poskytuje skriptovacie schopnosti pre operačné systémy Windows. Wscript.exe je poverený vykonávaním súborov VBScript a nespôsobuje žiadne poškodenie počítača. Predtým nazvaný Windows Scr

Čo je winsat.exe?

Skutočný súbor winsat.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Windows je operačný systém. Opatrenia systému hodnotenia systému Windows sú nástrojom na hodnotenie výkonnosti. WinSAT.exe spúšťa nástroj WinSAT a nespôsobuje žiadnu škodu na vašom PC. Prístupný z ovládacieho

Ako odstrániť vírus AutoKMS

AutoKMS.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako AutoKMS alebo Office 2010 KMS Aktivácia pri spustení patrí do softvéru AutoKMS alebo Windows Loader spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: AutoKMS.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. AutoKMS.exe sa

Čo je EEventManager.exe?

EEventManager.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako aplikácia EEventManager Application alebo EEventManager MFC patrí do softvéru Epson Event Manager alebo aplikácie EEventManager alebo Epson Copy Utility spoločnosti SEIKO EPSON CORPORATION (www.epson.com). Popis: EEventManager.exe nie

Čo je AdobeIPCBroker.exe?

Originálny súbor AdobeIPCBroker.exe je softvérovým komponentom Adobe Creative Cloud spoločnosti Adobe . Adobe Creative Cloud je súbor softvérových nástrojov vyvinutých spoločnosťou Adobe na úpravu videa, grafický dizajn, fotografie, vývoj webových aplikácií a cloudové služby. AdobeIPCBroker.exe spúšťa proces,

Čo je PIconStartup.exe?

Skutočný súbor PIconStartup.exe je softvérová súčasť komponentov Intel® Management Engine Components spoločnosti Intel Corporation . Spúšťací nástroj Ikona ochrany osobných údajov spúšťa klient služby Ochrana osobných údajov. Obidve sú komponenty Intel® Management Engine (v aplikácii Intel® Management and Security Status (IMSS)), ktoré spracovávajú interakciu operačného systému Windows s technológiou Intel® Active Management Technology (AMT). Musí byť prítomná aj technológia

Čo je PresentationFontCache.exe?

Skutočný súbor PresentationFontCache.exe je softvérová súčasť Microsoft .NET Framework spoločnosti Microsoft Corporation . "PresentationFontCache.exe" je spoločnosť Microsoft Corporation, služba Windows z Windows Presentation Foundation (WPF), grafický podsystém verzie 3.0 systému Windows .NET Framework.

Čo je TiltWheelMouse.exe?

TiltWheelMouse.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako pximouse patrí softvéru Pximouse od spoločnosti Pixart Imaging. Popis: TiltWheelMouse.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Súbor TiltWheelMouse.exe sa nachádza v priečinku C: Windows System32 alebo niekedy v podpriečinku "C: Program Files" alebo v podpriečinku C: Windows System32. Veľkosť súboru

Ako odstrániť vírus SppExtComObjPatcher

Proces neobsahuje žiadne informácie o spoločnosti. Popis: SppExtComObjPatcher.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. SppExtComObjPatcher.exe sa nachádza v neurčenom priečinku. Veľkosť súboru na Windows 10/8/7 / XP je 0 bajtov. SppExtComObjPatcher.exe je súbor bez

Čo je GFNEXSrv.exe?

GFNEXSrv.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako GFNEXSrv patrí do softvéru ATK Generic Function Service alebo Toshiba Password Utility alebo GFNEX Service alebo TOSHIBA Password Utility alebo Lenovo_ATK_Package alebo Toshiba Book Place spoločnosti PEGATRON CORPORATION (www.pegatr

Čo je iexplore.exe?

Skutočný súbor iexplore.exe je softvérovým komponentom programu Windows Internet Explorer spoločnosti Microsoft . Internet Explorer je internetový prehliadač vyvinutý spoločnosťou Microsoft. Iexplore.exe je inštalačný súbor programu Internet Explorer a nepredstavuje hrozbu pre váš počítač.Vyvinutý spoločnosť

Čo je backgroundTaskHost.exe?

Skutočný súbor backgroundTaskHost.exe je softvérová súčasť spoločnosti Cortana od spoločnosti Microsoft . Cortana je virtuálny asistent operačného systému Windows. BackgroundTaskHost.exe je súbor, ktorý spúšťa nástroj Hostiteľ úloh na pozadí, štandardný proces systému Windows. Toto je základná súčasť

Čo je HPWuSchd.exe?

Originálny súbor HPWuSchd.exe je softvérovým komponentom tlačiarní a skenerov HP od spoločnosti Hewlett-Packard . Tlačiarne a skenery HP vytvárajú reprezentácie grafiky alebo textu na fyzických médiách a skenujú fyzické obrázky alebo text a konvertujú ich do digitálnych reprezentácií. HPWuSchd.exe je súb

Čo je CDASrv.exe?

Skutočný súbor CDASrv.exe je softvérovou súčasťou programu Samsung Easy Printer Manager spoločnosti Samsung . Samsung Easy Printer Manager je sada pre správu tlačiarne. CDASrv.exe spúšťa Common Server Agent Server Module, proces, ktorý je spojený s Easy Printer Manager. To nie je zásadný proces Windows a môže byť vypnuté, ak je známe, že vytvoriť problémy.Samsung Easy Printer Man

Čo je AvastUI.exe?

Skutočný súbor AvastUI.exe je softvérovým komponentom programu Avast Free Antivirus od spoločnosti AVAST . Avast Free Antivirus je freeware bezpečnostný program, ktorý chráni počítače pred škodlivým softvérom, vírusmi, trójskymi koňmi a počítačovými červami. AvastUI.exe spustí užívateľské rozhranie pre Avast Free Antivirus. To nie je zásadný proces Wi

Čo je ISUSPM.exe?

Originálny súbor ISUSPM.exe je softvérovým komponentom softvéru FlexNet Connect by Flexera . "ISUSPM.exe" je Plánovač aktualizácie softvéru Flexera. Nainštaluje sa so softvérom tretej strany, ak program FlexShield InstallShield zahrnoval voliteľný FlexNet Connect pri vytváraní jeho nastavenia. (Mnohí vydava

Čo je GoogleUpdate.exe?

Skutočný súbor GoogleUpdate.exe je softvérovou súčasťou služby Google Updater od spoločnosti Google . GoogleUpdate.exe je spustiteľný súbor, ktorý spúšťa program Google Updater, systém správy balíkov, ktorý prevezme, nainštaluje, odstráni a automaticky aktualizuje aplikácie Google. Toto nie je kritická

Čo je msfeedssync.exe?

Skutočný súbor msfeedssync.exe je softvérová súčasť programu Internet Explorer spoločnosti Microsoft . Internet Explorer je grafický webový prehliadač vyvinutý spoločnosťou Microsoft. Msfeedssync.exe spustí úlohu Microsoft Feeds Synchronization úlohu aktualizovať kanály RSS v programe Internet Explorer a nepredstavuje hrozbu pre váš počítač. Vyvinutý spoločnosťou M

Čo je Lenovo.Modern.ImController.exe?

Originálny súbor Lenovo.Modern.ImController.exe je softvérová súčasť Lenovo System Interface Foundation od spoločnosti Lenovo . Lenovo System Interface Foundation je podporný softvér. Lenovo.Modern.ImController.exe je spojený s týmto rámcom podpory a nespôsobuje žiadne ohrozenie vášho počítača. Nadácia Lenovo Sys

Čo je NVIDIA Web Helper.exe?

Proces známy ako NVIDIA Web Helper Service patrí do softvéru Node.js alebo NVIDIA Display Control Panel od Node.js. Popis: NVIDIA Web Helper.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Súbor NVIDIA Web Helper.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files (x86)" (napr. C: Progr

Čo je ntvdm.exe?

Skutočný súbor ntvdm.exe je softvérovým komponentom systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Windows je operačný systém navrhnutý spoločnosťou Microsoft na spúšťanie osobných počítačov. Ntvdm.exe je súbor, ktorý vykonáva súčasť NT Virtual DOS stroj Windows NT a nepredstavuje hrozbu pre vaše PC.Windows je séria grafickýc

Čo je adb.exe?

Adb.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Lenovo PhoneCompanion alebo HTC Sync Manager alebo Universal Adb Driver alebo Lenovo Yoga PhoneCompanion alebo HTC Sync alebo Uni-Android Tool Beta Test (verzia 6.00) alebo Syncios Data Transfer alebo Side Sync patrí do programu Syncios alebo Lenovo PhoneCompanion alebo Android SDK Tools alebo MEmu alebo Wondershare MobileGo pre Android alebo Universal Adb Driver alebo Lenovo Yoga PhoneCompanion alebo KOPLAYER Pro verzia alebo Kingo ROOT alebo ASUS PC Link alebo HTC Sync alebo Andy OS alebo Maxthon Cloud Browser alebo Adobe Creati

Čo je SkypeBrowserHost.exe?

SkypeBrowserHost.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Skype Browser Host patrí do programu Skype spoločnosti Skype Technologies (www.skype.com). Popis: SkypeBrowserHost.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. SkypeBrowserHost.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files (x86)" - normálne C: Program Files (x86) Skype Browser . Známe veľko

Čo je sihost.exe?

Skutočný súbor sihost.exe je softvérovým komponentom systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Shell Infrastructure Host je hlavnou súčasťou systému Windows. Sihost.exe spúšťa hostiteľa Shell Infrastructure Host. Toto je kritická súčasť systému Windows a nemala by byť odstránená. Hostiteľ systému Windows

Čo je WavesSvc64.exe?

WavesSvc64.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Waves MaxxAudio Service Application patrí k softvéru Maxx Audio Installer alebo Realtek Audio Driver od spoločnosti Waves Audio. Popis: WavesSvc64.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Súbor WavesSvc64.exe sa nach