informácie o súbore

Čo je unsecapp.exe?

Skutočný súbor unsecapp.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Unsecapp.exe spustí proces, ktorý slúži ako kanál na synchronizáciu informácií medzi systémom a vzdialeným počítačom. Patrí do Windows Management Instrumentation (WMI), komponentu OS. Toto je základná súčasť s

Čo je GSvr.exe?

GSvr.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako GEST Service pre správu programov patrí k softvéru Energy Saver Advance B od spoločnosti Giga-Byte Technology (www.gigabyte.com) alebo GIGABYTE UNITED INC (www.gigabyte.com). Popis: GSvr.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. GSvr.exe sa na

Čo je aswidsagenta.exe?

Skutočný súbor aswidsagenta.exe je softvérovým komponentom Avast Antivirus od spoločnosti Avast . Avast Antivirus je freeware bezpečnostný program, ktorý chráni počítače pred škodlivým softvérom, vírusmi, trójskymi koňmi a počítačovými červami. Aswidsagenta.exe je súčasťou Avast Behavior Shield, monitora procesov v reálnom čase. Je možné ho vypnúť prístupo

Čo je CompatTelRunner.exe?

CompatTelRunner.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Microsoft Compatibility Telemetry patrí do softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: CompatTelRunner.exe je dôležitou súčasťou systému Windows, ale často spôsobuje problémy. Súbor CompatTe

Čo je QtWebEngineProcess.exe?

Skutočný súbor QtWebEngineProcess.exe je softvérovou súčasťou Qt WebEngine od spoločnosti Qt . Qt WebEngine je webový prehliadač, ktorý slúži na vkladanie webového obsahu do aplikácií vytvorených pomocou Qt. QtWebEngineProcess.exe spustí Qt WebEngine. Toto nie je požadovaný proces a môže byť vypnuté, ak je známe, že spôsobuje problémy. Qt WebEngine, založený na

Čo je AGCInvokerUtility.exe?

Proces známy ako Adobe GC Invoker Utility patrí do softvéru GC Invoker Utility spoločnosti Adobe Systems (www.adobe.com). Popis: AGCInvokerUtility.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. AGCInvokerUtility.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files Súbory" - typicky C: Programové súbory (x86) - bežné súbory Adobe Adobe . Známe veľkosti súb

Čo je trkwks.dll?

Skutočný súbor trkwks.dll je softvérová súčasť služby Distributed Link Tracking Service spoločnosti Microsoft Corporation . "Trkwks.dll" je systémová služba systému Microsoft Windows sídliaca v "C: Windows System32", ktorú možno spustiť alebo zastaviť z ovládacieho panela alebo iných programov. Je to "Distrib

Čo je sedlauncher.exe?

Proces známy ako sedlauncher patrí k softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Sedlauncher.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. Súbor sedlauncher.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files" (napríklad C: Program Files rempl ). Známe veľkosti

Čo je sedsvc.exe?

Proces známy ako sedsvc patrí do softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Sedsvc.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. Sedsvc.exe sa nachádza v podadresári "C: Program Files" (napr. C: Program F

Čo je AppVShNotify.exe?

AppVShNotify.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako AppVShNotify alebo Microsoft Application Virtualization Client Shell Notifier patrí k softvéru Microsoft Application Virtualization (App-V) alebo Microsoft Application Virtualization alebo Microsoft Office (verzia 365 Home Premium - en-us) od spoločnosti Microsoft (www.micros

Čo je instup.exe?

Skutočný súbor instup.exe je softvérovým komponentom programu Avast Free Antivirus od spoločnosti AVAST . Avast Free Antivirus je freeware bezpečnostný program, ktorý chráni počítače pred škodlivým softvérom, vírusmi, trójskymi koňmi a počítačovými červami. Instup.exe spúšťa inštalačný program a aktualizátor vírusových definícií pre Avast Free Antivirus. To nie je zásadný proces Windows

Čo je HxTsr.exe?

HxTsr.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Microsoft Outlook Communications patrí k softvéru Microsoft Office (verzia 2016) alebo Mail and Calendar od spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: HxTsr.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. HxTsr.exe

Čo je fontdrvhost.exe?

Fontdrvhost.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Usermode Font Driver Host patrí do softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Pôvodný fontdrvhost.exe je dôležitou súčasťou systému Windows a zriedka spôsobuje problémy. Súbor fontdrvho

Čo je perfmon.exe?

Skutočný súbor perfmon.exe je softvérovým komponentom systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Perfmon.exe spúšťa nástroj Windows Performance Monitor, ktorý je v reálnom čase využívaný na meranie výkonu systému. To nepredstavuje hrozbu pre vaše PC.Windows Performance Mo

Čo je csrss.exe?

Skutočný súbor csrss.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Runtime Client Server je časť užívateľského režimu podsystému Windows. Csrss.exe je základný súbor systému Windows a nepredstavuje pre váš počítač žiadnu hrozbu. Run-Time Subsystém klientskeh

Čo je atieclxx.exe?

Skutočný súbor atieclxx.exe je softvérovou súčasťou externých udalostí AMD spoločnosti AMD . Atieclxx.exe je spustiteľný súbor spojený s ATI External Event Utility pre Windows, proces, ktorý spravuje funkciu ATI Hotkey. DLL súbory ukladajú dáta, kód a zdroje potrebné jedným alebo viacerými programami, aby fungovali správne. Toto nie je základný

Čo je playstv.exe?

Playstv.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Plays.tv Video Recorder od Raptr alebo Plays.tv Video Recorder patrí k softvéru PlaysTV Plays.tv alebo Copyright © (verzia 2018 Plays.tv, LLC). Popis: Playstv.exe nie je nevyhnutný pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. Playstv.exe s

Čo je OfficeClickToRun.exe?

OfficeClickToRun.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Microsoft Office Click-to-Run alebo Microsoft Office Click-to-Run (SxS) alebo Microsoft Office Click-to-Run (PreSxS) patrí do softvéru Microsoft Office (verzia 365 - en-us, 365 ProPlus - sk-us, 365 Business - sk-us, 365 Small Business Premium, 365 Home Premium - en-us, 365 ProPlus - es-es, 365 - ru -ru, 365 - nb-no) alebo Microsoft Office Professional Plus (verzia 2016, 2013) alebo Microsoft Office Home and Student (verzia 2013, 2016) alebo Microsoft Office Home and Business (verzia 2013, 2016) alebo Microsoft OneNote

Čo je atkexComSvc.exe?

Skutočný súbor atkexComSvc.exe je softvérovým komponentom pomôcky Asus Motherboard Utility spoločnosti ASUS . ASUS Motherboard Utility je obslužný softvér, ktorý udržuje BIOS a ovládače zariadení aktuálne na počítačoch ASUS. ACEngSvr.exe spúšťa komunikačné procesy potrebné na spustenie pomôcky ASUS Motherboard Utility. Toto nie je zásadný proc

Čo je ASHelper.exe?

Skutočný súbor ASHelper.exe je softvérová súčasť AimerSoft Studio od spoločnosti AimerSoft Studio . AimerSoft Studio je sada nástrojov určených pre konverziu médií, vypaľovanie diskov a úpravu videa. ASHelper.exe spustí pomocný súbor pre AimerSoft Studio. To nie je zásadný proces Windows a môže byť zakázané, ak je známe, že vytvoriť problems.AimerSoft Studio obsahuje Ai

Čo je SetupHost.exe?

Proces známy ako Modern Setup Host patrí do softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: SetupHost.exe nie je nevyhnutné pre operačný systém Windows a spôsobuje relatívne málo problémov. SetupHost.exe sa nachádza v podadresári "C:" - zvyčajne C: $ WINDOWS ~ BT Zdroje alebo C: $ Windows ~ WS zdroje . Známe veľkost

Čo je Video.UI.exe?

Proces známy ako Video Application patrí k softvérovej platforme Entertainment alebo Xbox LIVE v systéme Windows alebo Films & TV alebo Movies & TV od spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Video.UI.exe nie je nevyhnutné pre Windows a často spôsobuje problémy. Video.UI.exe sa nachádza v podpriečinku "C: Program Files" - normálne C: Programové súbory WindowsApps Microsoft.ZuneVideo_10.

Čo je AvLaunch.exe?

Skutočný súbor AvLaunch.exe je softvérovým komponentom Avast Antivirus od spoločnosti Avast . Avast Antivirus je freeware bezpečnostný program, ktorý chráni počítače pred škodlivým softvérom, vírusmi, trójskymi koňmi a počítačovými červami. AvLaunch.exe spúšťa Avast Anti-virus. Toto je základný proces s

Čo je CefSharp.BrowserSubprocess.exe?

Proces známy ako CefSharp.BrowserSubprocess patrí k softvéru CefSharp alebo AOL Desktop Gold alebo Razer Cortex alebo Facebook Games Arcade alebo Alt1 Toolkit alebo Razer Synapse alebo Facebook Gameroom alebo Amazon Cloud Drive alebo TigerText Desktop Messenger alebo Play withSIX Windows client od The CefSharp Authors. P

Čo je dasHost.exe?

Skutočný súbor dasHost.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Program DasHost.exe spúšťa poskytovateľa hostiteľského rámca Device Association Framework, ktorý spája a páruje káblové aj bezdrôtové zariadenia s operačným systémom Windows. Toto je základný súbor systé

Čo je SearchUI.exe?

Skutočný súbor SearchUI.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Hľadať Používateľské rozhranie je proces, ktorý je súčasťou natívneho asistenta vyhľadávania spoločnosti Cortana. SearchUI.exe aktivuje vyhľadávacie UI vyhľadávacieho asistenta Microsoft Cortana. Nepredstavuje hrozbu pre váš

Čo je rundll32.exe?

Skutočný súbor rundll32.exe je softvérovým komponentom systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. RunDLL je program Windows príkazového riadku. a základný komponent systému Windows. Toto je kritická súčasť systému Windows a nemala by byť odstránená, ak sa nenachádza v adresári inom ako "C: Windows" .Rundll32.exe umožňuje po

Čo je IAStorIcon.exe?

Originálny súbor IAStorIcon.exe je softvérová súčasť technológie Intel® Rapid Storage Technology (RST) spoločnosti Intel Corporation . Táto služba systému Windows zobrazí ikonu panela s nástrojmi s výkričníkom, ak služba Intel® Rapid Storage Technology (RST) nie je spustená a ak je k dispozícii zelená značka začiarknutia. Kliknutím na ikonu sa o

Čo je igfxEM.exe?

IgfxEM.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako igfxEM Module patrí k softvéru Intel® Common User Interface alebo igfxEm spoločnosti Intel (www.intel.com) alebo igfxEm. Popis: IgfxEM.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. IgfxEM.exe sa nachádza v podpriečinku C: Windows 32 - hlavne C: Windows32 SystemStore FileRepository, ddd64.inf_amd64_463

Čo je nvcontainer.exe?

Nvcontainer.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako NVIDIA Container patrí do softvéru NVIDIA Container alebo NVIDIA LocalSystem Container alebo NVIDIA Drivers alebo NVIDIA Display Control Panel od spoločnosti NVIDIA (www.nvidia.com). Popis: Nvcontainer.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Nvcontain

Čo je WSHelper.exe?

WSHelper.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Wondershare Studio alebo Wondershare Helper Compact.exe patrí k softvéru Wondershare Studio alebo Wondershare Helper Compact alebo Pinnacle Studio (verzia 18 Add-Ons) od spoločnosti Wondershare. Popis: WSHelper.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Súbor WSH

Čo je AccelerometerSt.exe?

Originálny súbor AccelerometerSt.exe je softvérovým komponentom HP 3D DriveGuard spoločnosti Hewlett-Packard . HP 3D DriveGuard je periférne hardvérové ​​zariadenie pre vybrané modely HP ProBook a EliteBook, ktoré chránia pevný disk pred otrasmi a pádmi. AccelerometerSt.exe spustí proces na systémovej lište pre 3D DriveGuard. Toto nie je zásadn

Čo je DismHost.exe?

Skutočný súbor DismHost.exe je softvérový komponent systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Windows je operačný systém. Služba nasadzovania a správy obrazu je nástroj príkazového riadka od spoločnosti Microsoft, ktorý je určený na servis a prípravu obrazov Windows. DismHost.exe je hostiteľský

Čo je mbamtray.exe?

Skutočný súbor mbamtray.exe je softvérová súčasť Malwarebytes od Malwarebytes . Malwarebytes je nástroj na detekciu a odstránenie škodlivého softvéru. Mbamtray.exe spustí proces, ktorý riadi funkčnosť zásobníka programu. To nie je požadovaný proces a môže byť bezpečne disabled.Malwarebytes je malware

Čo je HostAppServiceUpdater.exe?

HostAppServiceUpdater.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Host App Service Updater patrí k softvéru Lenovo App Explorer alebo App Explorer alebo Host App Service Updater alebo Host App Service alebo Life App Explorer SweetLabs alebo Pokki. Popis: HostAppServiceUpdater.exe nie je nevyhnutný pre Windows a často spôsobuje problémy. Súbor Ho

Čo je taskeng.exe?

Skutočný súbor taskeng.exe je softvérová súčasť systému Microsoft Windows od spoločnosti Microsoft . Microsoft Windows je operačný systém. Taskeng.exe spustí službu Plánovač úloh, nástroj na sledovanie úloh patriaci do operačných systémov Windows Vista / 7/8/10. Je to skutočný proces a nespôsobuje to poškodenie počítača. Služba Plánovač úloh je navr

Čo je MSASCuiL.exe?

MSASCuiL.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces, ktorý je známy ako ikona oznamovania programu Windows Defender, patrí k softvéru Microsoft Windows Operating System spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Originálny MSASCuiL.exe od spoločnosti Microsoft je dôležitou súčasťou systému Windows, ale často spôsobuje problémy. Súbor MSASCuiL.ex

Čo je EasyAntiCheat.exe?

Skutočný súbor EasyAntiCheat.exe je softvérová súčasť EasyAntiCheat od EasyAntiCheat . EasyAntiCheat je anti-cheat služba pre online hry pre viacerých hráčov. EasyAntiCheat.exe spúšťa hlavný proces aplikácie EasyAntiCheat. Toto nie je požadovaná služba Windows a môže byť zakázaná. Zakázanie tohto môže za

Čo je CiscoVideoGuardMonitor.exe?

Skutočný súbor CiscoVideoGuardMonitor.exe je softvérovou súčasťou Cisco VideoGuard od spoločnosti Cisco . Služba Cisco VideoGuard je služba digitálneho kódovania pre video vysielanie. CiscoVideoGuardMonitor.exe spustí proces, ktorý je spojený s aplikáciou Cisco VideoGuard. Toto nie je dôležitá súčasť systému Windows a môže byť vypnutá, ak sa nevyžaduje. Spoločnosť Cisco VideoGuar

Čo je aswidsagent.exe?

Aswidsagent.exe proces v Správcovi úloh systému Windows Proces známy ako Avast Behavior Shield alebo AVG Software Analyzer patrí k softvéru Avast Free Antivirus alebo AVG Internet Security od spoločnosti AVAST Software (www.avast.com) alebo AVAST Software sro alebo AVG Technologies CZ, sro (www.freeav